GDPR

Zásady zpracování / Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a dále podle zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění, o zpracování osobních údajů.

Kdo je správce?

Správcem je společnost LUNCHBOX s.r.o., se sídlem Sokolovská 231/35, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ0: 09610243, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 338952

(dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje správce

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: marketing@goodlunch.cz nebo na adrese Sokolovská 231/35, Karlín, 186 00 Praha 8.

Prohlášení správce

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR, a tedy že: Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme níže uvedené osobní údaje, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. zasílání týdenního menu

 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační a kontaktní údaje

 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty

 • účelem zpracování je zasílání nabídky správce, a to týdenního jídelního lístku (menu) zvolené provozovny správce

 • zpracování je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na základě info@goodlunch.cz

 • zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let ode dne udělení souhlasu

  2. zasílání obchodních sdělení

 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační a kontaktní údaje

 • Vaše adresa za účelem zasílání obchodních nabídek a vzorků produkce Správce;

 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty

 • účelem zpracování je zasílání obchodních sdělení správce s nabídkami služeb správce

 • zpracování je prováděno:

 • a) na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na email info@goodlunch.cz, zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však pět let ode dne udělení souhlasu

 • b) jste-li naším zákazníkem, na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky

  3. pokročilý marketing

 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační, kontaktní a elektronické údaje

 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty a dále údaje z cookies (viz níže); tyto osobní údaje mohou být přiřazeny k názvu společnosti, pro kterou pracujete nebo kterou zastupujete, pokud má být na jejich základě kontaktována primárně tato společnost

 • účelem zpracování je zasílání inspirující nabídky třetích osob nebo využití e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích a službách Google

 • zpracování je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na základě marketing@goodlunch.cz

 • zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let ode dne udělení souhlasu

4. zasílání týdenního menu

 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační a kontaktní údaje

 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty

 • účelem zpracování je zasílání nabídky správce, a to týdenního jídelního lístku (menu) zvolené provozovny správce

 • zpracování je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na základě marketing@goodlunch.cz

 • zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let ode dne udělení souhlasu

  5. zasílání obchodních sdělení

 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační a kontaktní údaje

 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty

 • účelem zpracování je zasílání obchodních sdělení správce s nabídkami služeb správce

 • zpracování je prováděno:

 • a) na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na email marketing@goodlunch.cz, zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však pět let ode dne udělení souhlasu

 • b) jste-li naším zákazníkem, na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky

  6. pokročilý marketing

 • zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační, kontaktní a elektronické údaje

 • zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty a dále údaje z cookies (viz níže); tyto osobní údaje mohou být přiřazeny k názvu společnosti, pro kterou pracujete nebo kterou zastupujete, pokud má být na jejich základě kontaktována primárně tato společnost

 • účelem zpracování je zasílání inspirující nabídky třetích osob nebo využití e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích a službách Google

 • zpracování je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na základě marketing@goodlunch.cz

 • zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let ode dne udělení souhlasu

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání nezbytných cookies vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce. Používání ostatních cookies, tedy například pro měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek používáme na základě vašeho souhlasu. Věříme, že díky nim můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. S uvedeným souvisí, že zpracováváme vaše elektronické údaje, tj. údaje vznikající v souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek na adrese www.goodlunch.cz, např. IP/Mac adresa zařízení, cookies, lokalizační údaje zařízení.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci, daňoví a právní poradci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit stejně dobře jako my a na dané zpracování se specializují. Prohlašujeme, že při jejich využití dbáme na plnění všech podmínek stanovených v článku 28 a následujících GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • ECOMAIL.CZ , s. r. o., poskytoval Eco Mail
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o cookies

Vážený návštěvníku, dovolujeme si Vás informovat, že provozovatelem těchto stránek je společnost LUNCHBOX s.r.o., IČO: 09610243, se sídlem Sokolovská 231/35, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 338952, a na těchto stránkách používá Cookies.

1. Co jsou Cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou vytvářeny webovým serverem a prostřednictvím internetového prohlížeče ukládány do Vašeho zařízení (počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon) za těmito účely:

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zvýšení Vašeho komfortu a spokojenosti Prostřednictvím Cookies naše společnost vyhodnocuje chování návštěvníků na těchto webových stránkách a provádí marketingovou a statistickou analýzu s cílem zajistit uživatelsky příznivou zkušenost. Jak to funguje? Za předpokladu, že povolíte při návštěvě stránek www.goodlunch.cz ukládání příslušných Cookies, dojde k uložení souborů Cookies do Vašeho zařízení, kde se identifikuje daný stroj a následně díky technologii společnosti Google (Hlavní sídlo společnosti: Google LLC; 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA) shromažďujeme nejrůznější informace o Vás, našich návštěvnících, abychom mohli lépe a přesněji nastavit, zpřístupnit a zacílit naše služby. Zpracování získaných údajů probíhá v rámci technologie společnosti Google hromadně v podobě skupiny údajů. Naše společnost neprovádí analýzu konkrétní IP adresy ani konkrétního záznamu souboru Cookies. Zde si můžete detailně přečíst, jak můžete detailně přečíst, jak Google technologii používá: https://policies.google.com/technologies/Cookies?hl=cs případně: https://policies.google.com/privacy?hl=cs Upozorňujeme, že tzv. technické (nezbytné) Cookies jsme oprávněni ukládat, aniž byste je museli aktivně povolit. Inzerce Pokud jste projevili zájem o naši aplikaci a povolili ukládání příslušných Cookies, můžete se setkat s reklamní kampaní na sociálních sítích, například společnosti Meta (se sídlem: Meta Ireland Ltd.; 4 Grand Canal Square; Grand Canal Harbour; Dublin 2; Ireland) více se dočtete: https://www.facebook.com/policies/Cookies/ nebo https://www.facebook.com/policy.php, společnosti Linkedin (sídlo společnosti - LinkedIn Ireland Unlimited Company; Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement); Wilton Plaza; Wilton Place, Dublin 2; Irsko) více informací najdete na: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy a společnosti Seznam.cz, a.s. provozující službu Sklik, se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5 https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/vyuzivani-cookies/ nebo i prostřednictvím jiných reklamních kanálů zahrnujících i remarketing a zasílání newsletteru, pokud jste se k jeho zasílání přihlásili.

2. Fungování cookies

Cookies nám také pomáhají ke snadnější identifikaci návštěvníka a zapamatování jeho individuálního nastavení. Pokud jste povolili ukládání příslušných Cookies, zaregistrujete se, přihlásíte a/ nebo opakovaně navštěvujete www.goodlunch.cz, udržujeme Vaše přihlášení a ověření prostřednictvím souborů Cookies. Při každé další návštěvě nemusíte údaje znovu vyplňovat a po přihlášení vidíte personalizovaný obsah tak, jak jste si jej přizpůsobili a údaje, které jste do systému www.goodlunch.cz již vložili.

3. Výmaz Cookies

Pokud nechcete využívat ani jednoho z výše uvedených bodů, ukládání Cookies nepovolte a pokud jste jej dříve povolili, vymažte soubory Cookies na Vašem zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče. Více informací naleznete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to- delete-cookie-files-in-internet-explorer Edge:https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-Cookies Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265 Případně nastavte Vaše zařízení do režimu „DNT“ (Do not track -https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3D Desktop&hl=c s ) nebo InPrivate(https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4026200/windows-browseinprivate-in-microsoft-edge ) v závislosti na technologii, kterou používáte.

4. Více o Cookies

Vyjádření z Úřadu na ochranu osobních údajů a GDPR Vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů ke Cookies najdete zde: https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=29966 &n=Cookies-a-gdpr

5. Zakázání Cookies

Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, že nebude umožňovat ukládání buď žádného souboru Cookies anebo jen vybraného do Vašeho zařízení. V tomto případě však není naše společnost schopna zajistit správnou a očekávanou funkčnost našich webových stránek, zároveň tím přijdete o možnost využívat některé součásti a funkce těchto stránek. Případně také můžete využít doplňků internetového prohlížeče, které Vám pomohou se správou Cookies, například: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs Další informace o Cookies můžete najít na stránkách: https://www.aboutCookies.org/ a https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs